Webbstrategi 2010 och Vad ligger bakom kreativitet

Reflektioner från första dagen av två dagars konferensen – Webbstrategi 2010 samt några få tankar kring ESBRI arrangerade föreläsning om ämnet kreativitet. Där två professorer från akademikervärlden pratade om kreativitet.

Först ut dock kort summering av Webbstrategi 2010 konferensen
Svårt att tala på en sån här dag och inte sparka in en hel del öppna dörrar så klart – dock finns det alltid nya perspektiv och nyanseringar att ta in…

Flera intressanta talare fyllde första dagen;
Först ut var – Daniel Kjellsson, Innehållsansvarig Aller Internet (Allers Förlag). Pratade om Världens mest framgångsrika satsningar på sociala medier. Behållningen och lärdomen är glasklar – alla tekniska verktyg finns redan där ute. Frågan är mera hur du fyller din dialog med innehåll, hur du skapar engagemang, hur du sticker ut från mängden osv. när tröskeln att sätta upp en egen publicerings avdelning är = 0.

Som andra talare hörde jag – LG Wallmark, Project manager PR, Group communications TeliaSonera
LG har det övergripande ansvaret för koncernens PR och ansvar för sociala medier. LG pratade om Sociala medier – från trendbegrepp till en självklar kommunikationskanal. LG tog upp bra exempel på hur en stor organisation som TeliaSonera hanterar Sociala Medier. LG har en vision om att vilja skapa en total transparens (metaforen här var Gladpack!) mellan omvärlden och TeliaSonera så långt det går. Jag kommer följa upp hur det lyckas – då jag tycker det är en bra vision och målsättning. Där alla stora organisationer liknande TeliaSonera står inför en del stora utmaningar, tror jag, gällande morgondagens management och organisation – kopplat vad som nu händer med möjligheterna och riskerna inom Sociala Media. Se vidare reflektioner längre ner på sidan…

Efter en välbehövlig fika så var det dags för dagens tredje talare – Åsa Broberg, Ecommerce manager Thomas Cook Northern Europe (Ving) som talade om – Så bygger du upp en fungerande webborganisation internt för att få ut maximal nytta av din webbplats. Åsa gav tydliga exempel på hur Ving jobbar internt med Sociala Media, vilka lärdomar de har tagit och bra råd. Här menade Åsa är det nog bara en tidsfråga innan vi kan köpa biljetter och resor från Ving inne i Facebook. Själv såg jag framför mig crowd- eller swarm-shopping, Dell körde ju sånt att ju fler som åker desto billigare blir det. Blir bra när jag kan skapa ett event – vilka vill till destination X och gå ihop med några vänner och köpa resan tillsammans. Intressant var det exemplet med krishantering hur det fungerar när Eyjafjallajokull lamslog flyget över Europa och hur Ving använde Sociala Media för att nå ut med information.

Time for Lunch

Nu börjar det hända saker – efter lunch så gick Ulrika Ingemarsdotter och Mattias Östmar ut på Scenen.

Ulrika är ansvarig för sociala medier Centerpartiet, Mattias är Webbansvarig på Centerpartiet. De pratade om – “Hur drar ett politiskt parti nytta av sociala medier för att nå ut till sina väljare och sprida sitt budskap?”
Min absoluta behållning av denna dragning var den tydlighet och öppenhet som Mattias och Ulrika gick ut o pratade om det totala motsatsförhållande som råder mellan Hierarki och Social Media. Mattias visade en tydlig bild hur det ser ut inom ett parti (den klassiska pyramiden, och som det ser ut på “alla” stora företag, se tidigare min reflektion om Telia Sonera) samt hur det ser ut på ex. Facebook med bilden Circle of friends. Där allt bara är platt och avsaknaden av Hierarki total. Lärdomar som att – Vad gör man när en person som bloggar eller yttrar sig längst ner i en organisation och får mer uppmärksamhet än någon som är högre upp i värde kedjan?! Hur hanterar vi det?

Min Reflektion: För några veckor sedan var jag och föreläste på Hyper Island om Morgondagens Management – där bland annat Gary Hamel och några andra förespråkar att vi måste hitta ett nytt sätt att organisera och managera morgondagens företag. Mattias förstärker denna bild med 110%.

Tanke: Vad händer om alla medarbetare internt börjar Twittra och det visar sig att Calle på lagret får fler followers på ex. Twitter eller Facebook än VD’n på bolaget – hur hanteras det? (Jag föresätter här att ex. Calle skriver om sådant som berör och är relevant för företaget och inte bara massa blaj så klart). Varför jag kommer följa GladPack’s visionen från LG är att i stora organisationer hur platta och transparenta de än försöker verka vara så är det inte alla som når fram.

W.L. Gore har ju haft en organisationsform i flera år som visat sig synnerligen framgångsrik men företag som granskat den har inte kopierat den pga. att det troligen gör för ont att implementera den i den egna organisationen. Här pratar vi om att samtalen som förs internt i organisationer eller röster som vill prata utåt – ska vi reglera dessa eller är det så att vi behöver skapa starka kulturvärden som gör att vi känner oss trygga i att alla, verkligen alla i en organisation kan prata för och om organisationen.

Men här finns utmaningar! Som jag berättade om på min föreläsning om Morgondagens Management så har Tower Perrin gjort en undersökning att bara 21% av alla medarbetare på ett företag är verkligen engagerade i bolaget de jobbar för. Så jag vidhåller med en allt mer övertygande beslutsamhet att utmaningar som vi står inför kring Sociala Medier är inte teknik, Daniel började ju prata om detta, tekniken är gratis eller nästan gratis. Men hur hanterar vi när alla kan prata med alla. Hur hanterar företag situationen när alla blir publicister? Locket-på, kontroll som den hierarkiska (gamla världen) eller något nytt – där vi befinner oss i gryningen av ett experimenterande och testande vad som funkar och inte funkar… en spännande värld som kommer inom de närmaste 10 åren. Jag tror att morgondagens organisationer behöver bli 100% transparenta eller så gott som 100% transparenta där tekniken nu kommer framtvinga detta och kärnfrågorna blir mera hur organiserar vi ett företag (ska hålla fast vid den gamla hierarkin uppfunnen på romartiden eller på något nytt modernt sätt…) och frågor som kulturen inom organisationen osv. blir mer viktiga…

Efter föredraget från Centerpartiet så blev det kloningsdags… eller inte… Jag valde att missa de två sista föreläsarna, ska försöka få en up-date från de som var kvar. Hastade iväg till ESBRI’s föreläsning om Kreativitet.
Ska inte berätta så mycket om den har laddat upp mina slides på Slideshare i ett nytt format som jag kallar RAW, se nedan. Dock kanske inte så informativt eller förståeligt ännu i detta RAW format för en utomstående.

Den stora behållningen att hoppa till denna föreläsning förutom att lyssna till två bra akademiker och talare var när professor emeritus Gunnar Törnqvist talade om att Hierarkier är Kreativitetens absoluta ökenområde… med tanke på mina reflektioner från förmiddagensintryck.

By |2010-12-27T23:52:32+01:00May 19th, 2010|Business Development, Organization Development|0 Comments

About the Author: